Gældende vilkår

Polarkrill er en produktserie fra Vitamail AS

Generelt

Disse betingelser gælder for aftale om levering af produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til slutkunder i Danmark.

Parter

Sælger er: Vitamail AS, Postboks 1645, 2770 Kastrup. Telefon 89 87 88 12, email kundeservice@vitamail.dk. Organisationsnummer NO994450921 Moms.Nr: SE502084688601 / EORI: SE4443723566, og vil i det følgende være benævnt «Vitamail», «vi» eller «os».

Køber er: Den person som er angivet som køber i ordren uanset salgskanal, og bliver i det følgende benævnt «du», «dig», «din», «dit» eller «kunden». Personen skal være fyldt 18 år for at blive kunne blive kunde af Vitamail’s produkter.

Abonnement

Ved at blive kunde hos Vitamail opretter du et løbende abonnement, men abonnementet er helt fri for bindingstid og det er ingen tvungen aftaleperiode.

Såfremt du ikke, inden 4 uger før næste planlagte levering, informerer os om at du vil stoppe abonnementet, vil du modtage yderligere forsendelser hver 4. måned indtil til du selv opsiger aftalen.

Abonnementet er som nævnt løbende, og du kan frit foretage ændringer – som for eksempel at udsætte en forsendelse, pause eller afslutte abonnementet.

Priser 

Vores priser er angivet i danske kroner inklusiv moms . Prisen på produktet kan variere afhængig af salgskanalen, distribution og specielle kampagner. Priserne gælder indtil de ændres. Varsel om prisændring sendes i god tid før ændringerne træder i kraft; senest 1 måned før ændringen. Introduktionstilbud må ikke udnyttes illoyalt gennem hyppig og gentagne oprettelse / opsigelse, da det primært et rettet mod nye kunder. Maks 1 introduktionstilbud per kunde.

Porto- og ekspeditionsgebyr kommer som tillæg på hver forsendelse i henhold til gældende satser, så fremt andet ikke er aftalt.

Kundeservice

Vores kundeservice kan kontaktes på telefon 89 87 88 12 mandag til fredag mellem kl. 10.00 og 16.00. Vi er også tilgængelige for spørgsmål på vores sider på Facebook. Du kan også logge ind på «mine sider» på www.vitamail.dk for at se en oversigt.

Betaling

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt den bliver sendt fra sælgeren til køberen. Hvis køberen bruger kreditkort eller debetkort ved betaling, kan sælgeren reservere købesummen på kortet ved bestilling. Kortet bliver opkrævet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, bliver fakturaen til køberen udstedt ved forsendelse af varen. Betalingsfristen fremgår på fakturaen.

Levering

Vi leverer kun pakker indenfor Danmark. Din bestilling bliver leveret til din adresse indenfor 3-7 dage efter at vi har modtaget din bestilling. Derefter modtager du nye forsendelser efter aftalt leveringsfrekvens. Ved specielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at varen må hentes på posthuset grundet størrelse og vægt. Ved adresse ændring forpligtiger du dig til at opdatere os om den nye adresse.

Personoplysninger

Vi behandler alle personoplysninger i henhold til persondataloven. Vi lagrer og bruger disse oplysninger til at varetage og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ydelser fra Vitamail AS. Kunden giver samtykke til at Vitamail AS kan benytte enhver kommunikationsform overfor dig herunder brev, telefon, e-post og SMS for at informere om eller markedsføre vores produkter. Hvis du vil tilbagekalde dette samtykke, bedes du kontakte vores kundeservice. Læs mere om behandling af personoplysninger ved at gå til vores databeskyttelsespolitik .

Fortrydelsesret 

Som kunde er du beskyttet af aftale- og forbrugeraftaleloven, og har 14 dages ubetinget fortrydelsesret fra dagen du modtager varen på din første forsendelse. Fortrydelsesretten indebærer også at du har ret til at fortryde købet for et uåbnet produkt, og returnere varen til os. For at fortrydelsesretten skal kunne gøres gældende, skal produktet være leveret til os i samme mængde og stand som da du modtog den. Ved en eventuel retur er du ansvarlig for returomkostningerne.

Returret for abonnementsvarer 

Det er kun returret på den første leverance du får. De næste varer er identiske med den første, og det er derfor ikke returret på de forsendelserne som du modtager efter den første leverance. Vi skal modtage information fra dig senest 4 uger før næste planlagte levering (ændringsfrist fremkommer på faktura) såfremt vi skal kunne stoppe næste levering.

Abonnementspakker som sendes tilbage til os vil ikke blive krediteret. Såfremt du ønsker at vi fremsender den ud igen, vil du blive opkrævet et gebyr på 99,-. Dette er for at dække vores omkostninger i forbindelse med håndtering af retur og porto/ekspedition ved udsendelsen af pakken.

Reklamation

Der kan gives fuld reklamationsret efter gældende love for alle mangler ved varen.

Reklamationsretten er begrænset til varens holdbarhedsdato som angivet på emballagen forudsat at rigtig opbevaring af varen er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet der reklameres på blev opdaget. Under enhver omstændighed forpligter køber sig til at reklamere indenfor rimelig tid efter at fejlen er opdaget. Ved reklamation, fejl eller mangler får du dækket eventuelle fragtomkostninger. Hvis du vil benytte dig af reklamationsretten eller har spørsmål om reklamation, kan du kontakte vores kundeservice.

Konfliktløsning

Klager sendes til os indenfor rimelig tid, jf. punktet om reklamation. Partene skal forsøge at løse eventuelle twister i enighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan køber tage kontakt til konkurrence- og forbrugerstyrelsen for rådgivning. Forbrugerstyrelsen er tilgængeligt på email kfst@kfst.dk eller www.forbrug.dk

Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt Dansk domstol. Twist mellem partene skal søges løst gennem forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal twisten henvises til de ordinære domstoler

Forbehold og ansvarsbegrænsninger

Vitamail forbeholder sig retten til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftalen til en anden part.
Vitamail tager forbehold for standsning af drift, ikke korrekte priser eller leveringsproblemer som skyldes forbehold udenfor selskabets kontrol.
Vitamail tager endvidere forbehold for sager som trykfejl, prisfejl, merværdi- og øvrige afgiftsændringer. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.
Vitamail tager ikke ansvar for fejlbrug af varen. Følg anbefalede dosering.

Ændring af vilkårene

Vilkårene vil fra tid til anden være åbne for ændringer ved særlige behov og/eller offentlige ændringer eller tillæg som påvirker disse vilkår. Ved ændring af vilkårene vil du blive varslet om dette. Sådan varsel gives indtil 1 måned før ændringerne træder i kraft. Hvis du på baggrund af de ændrede vilkår ønsker at opsige aftalen, kan du gøre det. Hvis aftalen mellem parterne ikke opsiges, betyder det, at du accepterer de opdaterede vilkår. Nye vilkår vil blive annonceret på vores hjemmeside eller i kombination med forsendelse af varen / varerne.